Wat is het energielabel voor woningen en wanneer is dit verplicht?

Sinds 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen bij verkoop of verhuur van hun huis een energielabel overhandigen aan de koper of huurder. Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van de woning en is bedoeld om energiebesparende maatregelen te stimuleren. Het energielabel voor woningen loopt van A tot en met G. Het A-label is het energiezuinigst en het G-label het minst zuinig. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

Energielabel verplicht

Het energielabel is verplicht bij verkoop en verhuur van woningen. Een verhuurder hoeft alleen een energielabel te overhandigen bij een nieuw huurcontract. De verplichting geldt ook voor nieuwe huurcontracten voor onzelfstandige woonruimten, zoals studentenkamers en ook voor sommige vakantiewoningen. Het label is daarnaast verplicht bij verkoop en verhuur van utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, scholen, fabrieken en ziekenhuizen.

Uitzonderingen plicht energielabel

De verplichting is niet van toepassing op monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening. Het energielabel is ook niet verplicht voor woonboten, woonwagens en caravans.

Naleving energielabelplicht

Als u als huizenkoper te maken krijgt met een verkoper die geen energielabel wil overhandigen, kunt u het beste een eigen makelaar inschakelen om de verstrekking van het label door de verkoper te stimuleren. Bovendien kunt u als koper of als nieuwe huurder naar de rechter stappen als de eigenaar weigert een energielabel te overhandigen. Verder kunnen gemeenten eigenaren wijzen op deze plicht.

De eigenaar die bij verkoop of verhuur geen energielabel overhandigt, krijgt momenteel nog niet te maken met sancties. Deze sancties zijn wel in voorbereiding. Ze worden uiterlijk per 1 januari 2013 ingevoerd.

Klachten energielabel

Als u een klacht heeft over het energielabel, kunt u terecht bij het online klachtenloket via de website energielabelklachten.nl.

Wilt u het energielabel van uw woning opvragen, dan kunt u dit doen viaexterne link: EP-online.nl. Op deze website staan alle geldende energielabels.
Terug naar begin energielabel voor de andere vragen en antwoorden.